Liên Hệ
Email: info@tsl-net.com.vn
Điện Thoại: 028 7302 4687
Brochure
Tải Về

Dịch Vụ

Kiểm Nghiệm Môi Trường

  • QCVN 08-MT:2015/ BTNMT về chất lượng nước mặt.

  • QCVN 09-MT:2015/ BTNMT về chất lượng nước ngầm.

  • QCVN 14:2008/ BTNMT về nước thải sinh hoạt.

  • QCVN 40:2011/ BTNMT về nước thải công nghiệp.

  • QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống.

  • QCVN 03-MT:2015/BTNMT về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất.

        QCVN  15:2008/BTNMT về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất.

Để biết thêm thông tin chi tiết Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC TSL – TSL SCIENCE CO., LTD.

   592A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM.

(  (+84) 28 7302 4687        -       (+84) 28 3810 4336            

*  info@tsl-net.com.vn                  http://tsl-net.com.vn

Liên Hệ
  • CÔNG TY TNHH KHOA HỌC TSL
  • 592A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Hotline: 028 7302 4687