Liên Hệ
Email: info@tsl-net.com.vn
Điện Thoại: 028 7302 4687
Brochure
Tải Về

Dịch Vụ

Kiểm Nghiệm Thủy Hải Sản

Chỉ tiêu Hóa – Lý:

Hàm lượng acid, Nitơ ammoniac, Nitơ Amin ammoniac, Nitơ acid amin, Nito tổng, Phosphor tổng, Muối, SO2, urea, polyphosphates…

Dư lượng kháng sinh/ Độc tố:

Nhóm Fluoroquinolones, Tetracyclines, Sulfonamides, Nitrofurans; Malachite Green; Leucomalachite Green; Chloramphenicol; Trifluralin; Ethoxyquin; Histamine;…

Kim loại:  

Hàm lượng As, Pb, Cd, Hg …

   Vi Sinh:   

   Vi sinh chỉ thị và vi sinh gây bệnh: Tổng số vi sinh vật, Coliform, E.coli, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Clostridia khử Sulphite, 

Vibrio cholera,    Enterococci, Salmonella spp...


Để biết thêm thông tin chi tiết Quý Khách Hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC TSL – TSL SCIENCE CO., LTD.

   592A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM.

(  (+84) 28 7302 4687        -       (+84) 28 3810 4336            

*  info@tsl-net.com.vn                  http://tsl-net.com.vn
Liên Hệ
  • CÔNG TY TNHH KHOA HỌC TSL
  • 592A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Hotline: 028 7302 4687