Chỉ định và công nhận

Ngày 26 Tháng 12 Năm 2023

LỄ KÝ KẾT GIỮA TRƯỜNG THỦY SẢN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ VÀ TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TSL 19/12/2023

I MỤC TIÊU HỢP TÁC:

Liên kết đào tạo nhằm hướng tới nâng cao năng lực sinh viên bằng kiến thức thực tế và nghiên cứu ứng dụng trong suốt thời gian đào tạo tại Trường.

Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận doanh nghiệp, cơ sở thực tập và nâng cao kỹ năng mềm trong quá trình đào tạo.

Định hướng nghề nghiệp và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi ra trường.

Phối hợp nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng thực tiễn trong sản xuất.

II NỘI DUNG HỢP TÁC:

Liên kết đào tạo, tiếp nhận thực tập sinh, hỗ trợ thực hiện đề tài nghiên cứu của sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh; ưu tiên tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp từ Trường ĐHCT; cử giảng viên thỉnh giảng các chuyên đề học thuật; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo nhằm trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm. Đối với hợp tác nghiên cứu, Trường ĐHCT và TSL liên kết theo các hình thức: liên danh thực hiện các gói thầu, cử chuyên gia cùng thực hiện dự án, phối hợp thực hiện theo từng hợp phần của dự án. Về hợp tác chuyển giao khoa học và công nghệ, Trường ĐHCT và TSL phối hợp triển khai các đề tài, dự án khoa học và công nghệ các cấp, các dự án tư vấn tổng thể về phát triển kinh tế xã hội cho địa phương. Ngoài ra, hai đơn vị sẽ chọn lựa các kết quả nghiên cứu đã được công nhận để triển khai khảo nghiệm hướng đến việc đăng ký sở hữu trí tuệ, công nghệ hóa và thương mại hóa.

 

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN
TSL – Cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm toàn diện và chuyên nghiệp từ khâu nhận mẫu đến trả kết quả. Liên hệ với chúng tôi ngay để nhận tư vấn và báo giá.