Liên Hệ
Email: info@tsl-net.com.vn
Điện Thoại: 028 7302 4687
Brochure
Tải Về

Tin Tức Nổi Bật

MỞ RỘNG NĂNG LỰC KIỂM NGHIỆM CỦA TRUNG TÂM KIỂM NGHIỆM TSL

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - VĂN PHÒNG CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG (BoA) đã công bố quyết định số: 100.2020/ QĐ – VPCNCL về việc công nhận phòng thí nghiệm TSL vào ngày 14 tháng 02 năm 2020 tại Hà Nội vừa qua.


Theo đó, quyết định này thay thế quyết định số 582.2018/QĐ-VPCNCL ngày 06/11/2018. Trung tâm  kiểm nghiệm TSL được công nhận thêm nhiều chỉ tiêu mới đáp ứng nhu cầu kiểm nghiệm của khách hàng trong việc cung cấp các sản phẩm phù hợp với các tiêu chuẩn nội địa, cũng như các tiêu chuẩn quốc tế khác. Tổng số phép thử được công nhận của TSL là 206 phép thử. Trong đó lĩnh vực hóa 161 phép thử (chiếm khoảng 78%), lĩnh vực sinh 42 phép thử (chiếm khoảng 20%), đặt biệt TSL được công nhận thêm lĩnh vực dược với 3 phép thử quan trọng (chiếm gần 2%).


Mã hiệu của Trung Tâm kiểm nghiệm TSL là VILAS 1163


Quyết định này có hiệu lực tới ngày 06 tháng 11 năm 2021 và Trung Tâm kiểm nghiệm TSL sẽ chịu sự giám sát mỗi năm 1 lần.


Xem chi tiết phụ lục kèm theo tại đây


Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 là tài liệu tham khảo quốc tế cho các phòng thí nghiệm thực hiện các hoạt động hiệu chuẩn và thử nghiệm trên toàn thế giới, đưa ra các kết quả thí nghiệm được tín nhiệm rộng rãi là trọng tâm hoạt động của các phòng thí nghiệm. TSL đã triển khai một hệ thống chất lượng hiệu quả và chứng minh được rằng TSL có đủ năng lực kỹ thuật để đưa ra các kết quả thử nghiệm chính xác và đáng tin cậy.


Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 cũng đẩy mạnh mối liên kết giữa các phòng thí nghiệm và các tổ chức, cơ quan khác khi kết quả thí nghiệm được chấp nhận rộng rãi giữa các quốc gia trên thế giới. Các báo cáo thử nghiệm có thể được chấp nhận không chỉ trong nước mà còn ở các quốc gia khác, không cần phải kiểm tra thêm, do đó thúc đẩy hiệu quả thương mại quốc tế.


-Theo Trung Tâm kiểm nghiệm TSL-


Liên Hệ
  • CÔNG TY TNHH KHOA HỌC TSL
  • 592A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Hotline: 028 7302 4687