Liên Hệ
Email: info@tsl-net.com.vn
Điện Thoại: 028 7302 4687
Brochure
Tải Về

Tin Tức Nổi Bật

Thông tư 28/2019/TT-BNNPTNT: kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản.

THÔNG TƯ 28/2019/TT-BNNPTNT: QUY ĐỊNH VỀ YÊU CẦU KỸ THUẬT KIỂM NGHIỆM HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM TRONG THỰC PHẨM THỦY SẢN.

Ngày 31/12/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ban hành thông tư 28/2019/TT-BNNPTNT về quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản.

Theo đó, thông tư này quy định mức giới hạn hiệu năng phân tích tối thiểu (MRPL) đối với một số hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản như sau: chloramphenicol - 0,3 µg/kg; các chất chuyển hóa của Nitrofuran (bao gồm: Nitrofurazon, Nitrofurantoin, Furazolidone, Furaltadon) - 1 µg/kg cho từng chất; tổng Malachite Green, Leuco-Malachite Green 2 µg/kg.

Về biện pháp xử lý đối với thực phẩm thủy sản, trong trường hợp kết quả kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm của lô hàng thấp hơn (

Còn trường hợp kết quả kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm của lô hàng lớn hơn hoặc bằng (≥) giá trị CCβ và nhỏ hơn (

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/02/2020.

Nguồn: VASEP

Liên Hệ
  • CÔNG TY TNHH KHOA HỌC TSL
  • 592A Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
Hotline: 028 7302 4687